E-mailový marketing internetových obchodů bude ještě agresivnější, jeho význam ale je malý

Průzkumy uvádějí, že návratnost oslovování zákazníků elektronickou poštou je velice vysoká. Z obav z obvinění ze spamování se používá poměrně málo. Zbytečná opatrnost?

Průměrný počet e-mailů, který americký internetový obchod odešle měsíčně svým klientům, je podstatně vyšší než u nás: v běžných měsících se pohybuje mezi 9 až 10, v prosinci stoupá na 15. To znamená reklamní, nabídkový e-mail každý druhý den!

Obchodníci navíc očekávají, že počet reklamních a nabídkových e-mailů bude ještě stoupat. Přesto, že jejich význam – jimi vygenerované prodeje – je poměrně malý, je to pro obchodníky stále nejlevnější cesta, jak inzerovat svoji nabídku.

Dokládá to i následující informace. Internetoví obchodníci utratili v roce 2008 celkem 183 miliard dolarů (!) za přímou reklamu, nejčastěji formou kontextových odkazů, což je podobné jako u nás. Udávají, že jim tato přímá reklama přinesla celkem 2 200 miliard USD tržeb – jinými slovy, koruna investovaná do reklamy přináší zhruba 10 Kč v tržbách, či též zatěžuje prodej 10% nákladů. U e-mailu jsou čísla jiná: náklady jsou víceméně jen technické (realizace odesílání e-mailu) a byly vyčísleny na 700 mil. dolarů, zapříčinily však 32 miliard tržeb – zde tedy jedna investovaná koruna přináší 44 korun v tržbách.

Uvedené údaje však nejsou zcela porovnatelné. Zatímco u přímé reklamy se jedná o získávání nových klientů, e-mail je zasílán existujícím („již nakoupeným“) zákazníkům. Je však dobré si povšimnout, že i přes intenzivní e-mailové bombardování přináší internetovým obchodníkům tato forma reklamy 80x méně tržeb (!) než přímá reklama.

Jak tomu bývá, v České republice jsme oproti USA dosud „v plenkách“. Ani ten „nejdrzejší“ e-shop si nedovolí zasílat reklamní e-maily svým zákazníkům častěji než 1x týdně, a zřídkakdy to poruší i ve vánoční sezóně. Na druhé straně ale zřejmě většina e-shopů (zejména ty malé) vůbec nevědí, co to e-mailový marketing je: autor těchto řádků nakoupil loni v cca 30 e-shopech, a z 25 mu dosud nepřišel ani jeden další nabídkový e-mail. Zřejmě je většina českých e-shopů se svými tržbami nadmíru spokojena a o jejich další zvyšování příliš nestojí…